Algemeene voorwaarden

   

  Gegevens: 

   

   

   

   

   

  Algemene voorwaarden:

   

   

  • Er word na inschrijving een factuur gestuurd voor de jaar contributie. Deze dient voor de op de factuur genoteerde datum betaalt te worden om deel te mogen nemen aan de lessen. Word er niet betaald kan toegang geweigerd worden.
  • Mocht een leerling halverwege het jaar stoppen word de overige contributie over gemaakt.
  • Het opzeg termijn bedraagt 3 lessen. Alle lessen daarna worden terug betaald.
  • Mochten er lessen door onvoorziene reden niet door gaan zal restitutie plaats vinden.
  • Dutch Dragons Kungfu is niet verantwoordelijk voor eventuele lichamelijke en materiële schade. Deze worden natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen.
  • Leerlingen dienen in de juiste kleding deel te nemen aan de lessen.

   

   

   

  DISCLAIMER

   

  • De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Mochten er desondanks fouten in het rooster, de prijzen of iets anders gemaakt zijn, zullen die zo snel mogelijk gecorrigeerd of verbeterd worden.
  • Mocht u fouten ontdekken, laat het mij dan aub zo snel mogelijk weten via het mailadres onder in de pagina.
  • Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij Dutch Dragons Kung Fu.
  • Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

   

  • De aanwijzingen van de trainer dienen altijd opgevolgd te worden. Gebeurt dit niet kan deelname ontzegd worden.